Έτσι διδάσκουμε
τους ενήλικες

Όλοι οι τρόποι εκμάθησης.

giaenilikes_1

• Personalized Learning: Ολιγομελή τμήματα.
• Personal Touch: Tailor made προγράμματα
• Self Study: Αυτοδιδασκαλία
• Tutorial Lessons: Επίλυση αποριών με τον TUTOR
• Blended Courses: Συνδυασμός μαθήματος και Self Study
• Intensive Courses: Fast Track προγράμματα ενηλίκων
• Refresh Courses: Δια βίου μάθηση, επανάληψη, εμπέδωση

• English for Professionals : Εξειδικευμένα προγράμματα για
επαγγελματίες
• Business English : Ομαδικά ή ατομικά μαθήματα σε εταιρείες, με
δυνατότητα προσαρμογής της διάρκειας και των επιπέδων του
προγράμματος
• Ατομικά προγράμματα : Ειδικά προγράμματα διάρκειας από 1
μήνα για Προετοιμασία για TOEIC, TOEFL, IELTS, GMAT, για το
ειδικό μάθημα εισαγωγής στις Φιλολογικές Σχολές, για το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και για επαγγελματική συνέντευξη σε πολυεθνικές
εταιρείες.

• Αρχάριοι έως το επίπεδο Β2 (Lower) σε 20 μήνες.
Μόνο με 599€ η τάξη.
• C1 (Advanced) και C2 (Proficiency) σε 12 μήνες.
Έκπτωση 600€
• Ειδικές τιμές για ανέργους.